Meritve električnih inštalacij

Meritve in pregledi sončne elektrarne

Sonce je neomejen vir energije

Varnost delovanja sončnih elektrarn je še posebej pomembna, saj so le te nenehno izpostavljene takšnim in drugačnim vremenskih pojavom. Vzdržati morajo ekstremno nizke kot tudi izjemno visoke temperature, poleg tega pa jih lahko poškodujejo tudi druge vremenske nevšečnosti kot so toča, veter.

Sončna oziroma fotonapetostna elektrarna je naprava, ki pretvarja sevanje sonca v električni tok. Življenjska doba sončnih elektrarn je približno 30 let in več, proizvajalci fotonapetostnih modulov pa zagotavljajo vsaj 25-letno garancijo na delovanje.

Količina električne energije, ki jo elektrarna proizvede, je odvisna od:

 • nazivne moči elektrarne,
 • osončenosti mikrolokacije, naklona in usmeritve strehe,
 • zunanjih temperatur in ostalih dejavnikov.

Slike:
https://www.ece.si/za-dom/energetske-resitve/soncne-elektrarne/kaj-je-soncna-elektrarna/

Sončno obsevanje pomlad
Sončno obsevanje poletje
Sončno obsevanje jesen
Sončno obsevanje zima
Sončno obsevanje pomlad
Sončno obsevanje poletje
Sončno obsevanje jesen
Sončno obsevanje zima
Sončno obsevanje pomlad
Sončno obsevanje poletje
Sončno obsevanje jesen
Sončno obsevanje zima

Vir: Agencija RS za okolje

Kdaj pregledujemo električne inštalacije sončne elektrarne?

Delovanje oziroma meritve sončnih elektrarne je potrebno preveriti po končani izvedbi ter namestitvi električne opreme kot tudi po spremembah, popravilih in obnovah. Za njeno optimalno delovanje je pomembno, da redno pregledujemo in merimo delovanje.

Lastniki sončnih elektrarn se morajo zavedati, da so fotovoltaične elektrarne elektroenergetski objekti, za katere so obvezni zakonski periodični pregledi.

Sončne elektrarne, ki so bile zgrajene leta 2010, so namreč že podvržene zakonski obveznosti izvajanja periodičnih pregledov.

Elektro meritve potrebno opraviti v določenih časovnih obdobjih, ti pa so opredeljeni v veljavnih pravilnikih.

 • Redni pregled sončnih elektrarn, ki obsega pregled, preizkuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let oziroma po zahtevah
 • Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij ter po priključitvi novih naprav za proizvodnjo in hranjenje električne energije.

Vizualen pregled sončne elektrarne mora biti temeljit, saj lahko na tej točki opazimo veliko nepravilnosti oziroma stanj, ki se kasneje razvijejo v resnejše napake.

Kako pregledamo sončno elektrarno?

Vizualen pregled mora biti temeljit, saj lahko na tej točki opazimo veliko nepravilnosti oziroma stanj, ki se kasneje razvijejo v resnejše napake.

Pri pregledu ugotovimo:

 • Morebitne oksidacije in poškodbe kablov
 • Primerna zaščitenost kablov
 • Stanje fotovoltaičnih modulov in njihove poškodbe
 • Sistem zaščite pred strelo

Še posebej pomembno je nemoteno delovanje razsmernika, ki pretvori električno energijo v uporabno električno energijo.

Pregledamo vse kontakte, ventilatorje ter poti zračenja razsmernika.

Vizualen pregled oziroma preskus zajema tudi pregled s termovizijsko kamero, kjer poiščemo nenormalne spremembe na temperaturnem polju sončne elektrarne.

Preskus:

Preizkušanje mora ustrezati zahtevam pravilnikov in smernic, opravimo pa tudi:

 • Preskus neprekinjenosti ozemljitvenih vodnikov in vodnikov za izenačevanje potencialov
 • Preskus polaritete
 • Preskus kombinirane omarice PV niza
 • PV niz-meritev napetosti odprtih sponk tokokroga

Po zaključenih meritvah se izda zapisnik s tekstovnim in slikovnim poročilom, ter določitve o periodiki naslednjih meritev. Zapisnik ustreza vse pravilom tehnični smernici.

Zapisnik o preverjanju fotonapetostnega sistema

Kdo izvaja meritve sončnih elektrarn?

Meritve sončne elektrarne mora opraviti preglednik, ki ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za zahtevne električne inštalacije ter sistema zaščite pred strelo. Zaradi specifike meritev morajo merilni inštrumenti ustrezati standardom IEC 61557 in IEC 61010. Zaradi dela na višini pa morajo imeti merilci za preglede sončnih elektrarn certifikat o delu na višini, kar prav tako zagotavljamo.

Koliko električne energije porabite na leto? 1 kW fotovoltaičnih panelov proizvede približno 1.100 kWh na leto. Pišite nam in skupaj izberimo primerno sončno elektrarno za vas.

Pišite nam

Na vrh