- KONTAKT-

   E-CER d.o.o.,

   Hrastovec 47, 3320 Velenje

   051 311 889

   info@elektro-preglednik.si

DŠ: SI34438769

MŠ: 8501858000

IBAN: SI56 6100 0002 2800 973

(DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)

vzdrzevanje

PREGLEDI, PREIZKUSI IN MERITVE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

Nudimo vam preglede, preizkuse in meritve za vse vrste objektov in naprav (elektro meritve). Za preverjanje električne inštalacije v (Ex) eksplozijsko ogroženih območjih smo dodatno usposobljeni. Svetujemo pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti in obnovi inštalacij. Pri periodičnih pregledih izdelamo seznam nepravilnosti in predlog za odpravo vseh pomanjkljivosti!

Pregledi in meritve strelovodov

PREGLEDI, PREIZKUSI IN MERITVE STRELOVODNEGA SISTEMA

Strokovno vam izvedemo vizualni pregled in preizkuse na strelovodnem sistemu, ki so podlaga za ustrezno izbiro merilne metode na vašem strelovodnem sistemu. V sistem zaščite pred strelo sodijo vse notranje ozemljitve in povezave kovinskih delov stavb, vgrajena prenapetostna zaščita, ozemljitve električne inštalacije in priključenih naprav in strojev (elektro meritve).

masgter

MERJENJE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Izvedemo vam lahko meritve kakovosti napetosti, toka ali harmonskih vplivov. V napajalni točki porabnika se lahko izvedejo meritve delovne in jalove moči ter cos fi. Izdelamo vam poročilo v skladu z zahtevami standarda SIST EN 50160 in podamo predloge za izboljšave in sanacijo.

dokumentacija

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA / ZAPISNIK

Lahko vam izdelamo projektno dokumentacijo (PZI, PID) za vaš obstoječ objekt ali objekt, ki ga želite zgraditi.

 Po opravljenih pregledih, preizkusih in meritvah izdelamo merilna poročila in zapisnike v skladu z veljavnimi predpisi.

pexels-photo-411592

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV

Vse električne inštalacije v stavbah in drugih objektih morajo biti redno preverjene po 1.1.2013 v skladu s predpisi v R. Sloveniji. Zagotovimo vam lahko kvalitetno vzdrževanje vašega objekta, obnovimo stare inštalacije ali izvedemo nova elektro montažna dela

image_2021-03-16_130440

PREGLEDI S TERMOVIZIJSKO KAMERO

Elektro inštalacija in pripadajoče komponente, ki so sestavni del elektro inštalacije se zaradi svojih lastnosti segrevajo. Segrevanje sestavnih delov elektroinštalacije je povezano z večimi dejavniki kot so upornost vodnikov, temperatura okolice, materiali, kvaliteta vgrajene opreme, kvaliteta izvedbe električne inštalacije, vzdrževanje, dimenzioniranje inštalacije in še bi lahko naštevali. Da preprečimo nastanek požara ali odpoved ključnih komponent na elektroinštalaciji zaradi segrevanja se poslužujemo preventivnih pregledov s termovizijsko kamero. S posnetki razdelilnikov, kabelske inštalacije in porabnikov lahko lociramo morebitno nevarnost pregrevanja na vaši inštalaciji.

prva

NADZOR IN VODENJE

Vpisani smo v imenik pooblaščenih inženirjev po novem gradbenem zakonu (GZ) – vpisani kot vodja del in zakonu o inženirski dejavnosti (ZAID) – vpisani kot pooblaščeni inženir. Iz tega naslova vam lahko nudimo storitev vodenja del, nadzora in izdelave projektne dokumentacije, ki se navezuje na električne inštalacije na objektih.

image_2021-03-16_130315

VIDEO NADZOR

Na vaš objekt lahko vgradimo vidonadzorni sistem priznanih proizvajalcev kamer kot so Dahua, HIK vision, Reolink…