Projektiranje električnih inštalacij

Projektiranje električnih inštalacij

Električne inštalacije naj bodo projektirane strokovno

Poraba in odvisnost od električne energije iz dneva v dan raste. Vse bolj se tudi zavedamo pomena varnosti električnih inštalacij in njihovega ustreznega projektiranja. Inštalacije morajo biti projektirane in zasnovane strokovno, v skladu s pravili in smernicami, predvsem pa morajo biti projektirane tako da zagotavljajo varnost. Z dobro pripravljenim projektom prihranimo čas, denar in se izognemo različnim nevšečnostim.

Posluh za naročnikove želje in potrebe je bistvenega pomena. Pričakovanja in zahteve združimo s strokovnostjo in znanjem, rezultat pa so profesionalno izvedene storitve, ki so realizirane v dogovorjenih časovnih okvirjih.

Pri načrtovanju oziroma projektiranju posvetimo posebno pozornost energetski varčnosti elektro inštalacij in varnosti celotnega objekta.

Izvajamo sledeče projekte:

IDP (Idejni projekt)

IDP: idejni projekt
projekt se izdeluje z namenom izbora najustreznejše različice zasnove objekta oziroma načina izvedbe. Pri tem upoštevamo vse veljavne predpise, ki veljajo na obravnavanem območju. Uporablja se kot podlaga za izdelavo naslednjih faz projektne dokumentacije torej PGD in PZI.

Idejni projekt vsebuje:

 • Načrte umestitve v prostor na podlagi geodetskega posnetka,
 • tlorisno razporeditev,
 • predstavo zunanjega izgleda.

PGD (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)

PGD: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
Potrebuje se kot del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za zahtevne in manj zahtevne objekte.
Projekt vsebuje:

 • vodilno mapo, v kateri najdemo med drugim podatke o projektu in udeležencih pri graditvi.
 • Načrti, s katerimi dokazujemo da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti in bo izpolnjevala bistvene zahteve.
 • Elaborate, ti pa vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo.

PZI (Projekt za izvedbo)

PZI: projekt za izvedbo
Ta projekt je potrebno imeti pred pričetkom gradbenih del. Vsebuje tudi popis količin materiala in opreme.
Risbe načrtov vsebujejo zlasti:

 • risbe, sheme in detajle elektro inštalacijskih del,
 • sheme elektro razdelilnikov,
 • sheme galvanskih povezav in strelovodov,
 • detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji,
 • druge potrebne risbe in prikaze

Na osnovi tega dokumenta se pravilno razpelje kable in vodnike, zveže porabnike ter zaključi električne razdelilne omare. Posledično je mogoč priklop objekta na distribucijo.

PID (Projekt izvedenih del)

PID: projekt izvedenih del.

Ta dokument se izdela ob zaključku izvedbe. Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potreben PID, v katerem se ugotovijo morebitna odstopanja z gradbenim dovoljenjem oziroma projektom za izvedbo. Je izjemno uporaben pri vzdrževanju, saj omogoča vpogled v zadnje dejansko stanje izvedene električne inštalacije. Poleg tega pa je pomemben v primeru nadgradnje ali spremembe električne inštalacije.

Potrebujete PID? Mogoče PZI? Ali pa nasvet za vaš projekt?

Pišite nam in skupaj z vami najdemo pravo rešitev

Pišite nam

Na vrh