Meritve električnih inštalacij

Uporabno

Pravilniki

Za lažje iskanje in preverjanje zahtev na področju zakonodaje smo zbrali povezave:

Predpisi in zakonodaja za strelovodne inštalacije (strelovod)

 

Predpisi in zakonodaja za nizkonapetostne inštalacije (električna inštalacija)

 • Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 02.03.1988
  • Pravilnik o tehničnih ukrepih in pogojih za napeljevanje el. instalacij v stavbah (Ur. l. SFRJ št. 43/66);
 • Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 02.03.1988
  • Pravilnik o tehničnih normativih za NN električne inštalacije (Ur. l. SFRJ št. 53/88)
  • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09, 2/12)
  • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka (Ur. l. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)
 • Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 01.06.2009
  • Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09, 2/12)
  • Nizkonapetostne električne inštalacije, Tehnična smernica TSG-N-002:2013
  • Nizkonapetostne električne inštalacije, Tehnična smernica TSG-N-002:2009
  • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka (Ur. l. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)
 • Za objekte za katerega je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 18.09.2021

 

Predpisi in zakonodaja za postavitev sončne elektrarne

Na vrh