Meritve električnih inštalacij

Merjenje kakovosti električne napetosti, toka, energije

Električna energija naj bo zanesljiva in kakovostna

Večina ljudi se strinja, da je oskrba z električno energijo ena najpomembnejših storitev v današnjem času. Pričakujemo, da je električna energija na voljo takrat, ko jo potrebujemo, ter da vse naprave delujejo varno. To dosežemo, ko se napravam dovaja kakovostna električna energija, ki pa mora biti v mejah toleranc, predpisanih za napetost in frekvenco (SIST EN 50160).

Ne samo prekinitve električne energije ampak tudi kratkotrajne motnje, ki so naložene na osnovno obliko napetosti, lahko povzročijo nepravilno delovanje naprav in sistemov.

Kakovost napetosti

Na kakovost električne energije vpliva medsebojna odvisnost elektro energetskih proizvodno-distribucijskih sistemov na eni strani in odjemalcev električne energije na drugi strani. Ne smemo pa pozabiti tudi na zunanje faktorje kot so udari strel, vremenski vplivi in interakcijami med posameznimi deli električnega sistema.

Kakovost električne energije se slabša z:

 • uporabo sodobnih naprav, kjer se uporabljajo mikroprocesorji in druge elektronske naprave,
 • nenehno rastjo števila naprav, ki nudijo boljšo učinkovitost posledično pa s tem obremenjujejo omrežje,
 • vgradnjo sodobnih električnih naprav na zastarele sisteme električnih omrežij.
Kdaj opravimo meritve kakovosti električne energije?

Slabša kakovost električne energije oziroma sistema se najpogosteje odraža kot:

 • Priključena bremena (motorji, transformatorji itd. ) se začnejo prekomerno segrevati,
 • Splošno pregrevanje inštalacije in naprav,
 • Motnje v telekomunikacijskih sistemih,
 • Vibracije pri električnih strojih,
 • Nestabilno delovanje motorjev,
 • Pogostost oziroma možnost izpada varovalk,
 • Utripanje luči;

Ko zaznamo slabšo kakovost je čas za izvedbo elektro meritev.

Ko je analiza kakovosti omrežja opravljena, pripravimo poročilo, se posvetujemo z vami ter predlagamo najbolj ugodno rešitev.

Kako se meritve izvedejo?

Ob zaznavanju povečanih motenj električnega sistema opravimo meritve kakovosti električne energije po zahtevanem standardu SIST-EN 50160.

Preverimo tehnične karakteristike napetosti, ki se meri na prevzemno-predajnem mestu odjemalca, torej na napravah/porabnikih samih.

Merjenje moči, tokov in napetosti z analizatorji se izvaja na priključnih mestih inštalacije, strojev in naprav.

 


Slika: Merjenje kvalitete električne energije

Priključitev analizatorja na omrežje oziroma pregledovan objekt se razlikuje glede:

 • na eno ali večfazni sistem,
 • ali je inštalacija brez ničelnega vodnika,
 • ali izvajamo analizo na visokonapetostnem sistemu.

Ko je analiza omrežja opravljena, pripravimo poročilo ter predlagamo najbolj ugodno rešitev za naročnika.

Kdo izvaja analize kvalitete električne energije?

Zelo pomembno pri priključevanju analizatorja na električno inštalacijo je varnost, saj v veliko primerih obstaja priključitev analizatorja ob prisotnosti električne napetosti.

Pomembno je upoštevanje vseh zahtevanih zaščitnih ukrepov pred nevarnostjo električnega toka. V času priključitve analizatorja izklopimo napajanje, uporabimo zaščitne rokavice, zagotovimo ustrezne merilne vezi in druge varnostne ukrepe.

 

S priklopom analizatorja ne smemo povzročiti pogojev npr. kratkega stika, ki bi pomenili nevarnost za merjeno opremo in inštalacijo.

Priključevanje analizatorja se lahko poslužuje samo za to strokovno usposobljena oseba, ki ima ustrezna znanja in usposobljenost NPK za preglednika manj ali zahtevnih električnih inštalacij. Pomembno je tudi poznavanje zahtev izobraževanja Varno delo pod napetostjo in v bližini delov pod napetostjo.

Med meritvijo moramo merilno mesto ustrezno označiti ter zaščititi pred dostopom nepooblaščenih oseb.

Imate na računu velik znesek za jalovo energijo? Ali se pri vas pojavlja utripanje luči? Kako kakovostna je vaša električna energija? Preverimo skupaj ter izboljšajmo kvaliteto električne energije in prihranimo.

Pišite nam

Na vrh