Vzdrževanje transformatorske postaje

Vzdrževanje električnih inštalacij

Z vzdrževanjem podaljšujemo življenjsko dobo naprav in inštalacij

Življenja si brez elektrike oziroma električnih inštalacij ne znamo več predstavljati, zato je ključna njihova zanesljivost in vzdrževanje. Še posebej pomemba je zanesljivost elektroinštalacij v industriji, poslovnih objektih ter v večjih stavbah, oziroma kjer je porabnikov več in je elektro sistem bistveno bolj obremenjen.

Vzdrževanje vseh vrst električnih inštalacij opravimo strokovno ter kakovostno.

 

Obratovanje in vzdrževanje električnih inštalacij in postrojev mora biti opravljeno v skladu s predpisi in slovenskimi standardi, ki obravnavajo obratovanje in dela oz. vzdrževanje na električnih inštalacijah in postrojih z njimi oziroma v njihovi bližini in sicer od nizkonapetostnih do visokonapetostnih.

Delo na električnih inštalacijah in postrojih je temeljito opisano tudi v

  • Energetskem zakonu,
  • Pravilniku o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev in
  • Pravilniku o obratovanju elektroenergetskih postrojev.
  • Pravilniku o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka
  • Pravilniku o nizkonapetostnih inštalacijah in tehnična smernica
  • Pravilniku o zaščiti pred strelo in tehnična smernica
  • Zakonom o varnosti in zdravju pri delu

Namen vzdrževanja je med drugim povečati zanesljivost delovanja strojev in naprav, kot tudi znižati stroške kasnejših popravil.

Lastnik stavbe ali električno zaključene celote v stavbi mora v programu vzdrževanja stavbe, v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževanje stavb, navesti zahtevnost električne inštalacije in vnesti pravila za uporabo in vzdrževanje električnih inštalacij, na podlagi katerih je omogočeno te stavbe ali električno zaključene celote v stavbi vzdrževati v skladu z zahtevami pravilnika.

Kompromisov pri vzdrževanju ne sprejemamo, saj se zavedamo pomena zanesljive in varne oskrbe z električno energijo ter varnosti uporabe in delovanja električnih porabnikov.

Pišite nam

Na vrh