Svetovanje na projektih električnih inštalacij

Svetovanje

Sledimo razvoju uporabe električne energije

Poraba in odvisnost od električne energije bo v prihodnje še naraščala, zato je pomembno poznavanje specifičnih področji, v katerem jo uporabljamo. Naj bo to v industriji, za domačo rabo, v prometu oziroma kje drugje.

Izkušnje, ki jih pridobivamo skozi delovanje in strokovnost h kateri težimo, je osnova za dobro in zanesljivo svetovanje na področju električne energije, investicij in uporabe.

Nenehno spremljamo dogajanje na globalnem trgu in sledimo razvoju uporabe električne energije.

Vse naše naročnike ne le razumemo, pač pa se vživimo v njihovo vlogo in vse izzive rešujemo zagnano in vestno kot svoje lastne.

Nudimo podporo zato vsi doseženi rezultati izvirajo iz poznavanja klientovih izzivov ter metodičnega reševanja stanja.

Energetski management na področju električne energije

Sistematično znižajte stroške

Izboljšanje energetske učinkovitosti na področju električne energije ne vpliva le na znižanje stroškov, pač pa ima pozitivne učinke na celotno energetsko verigo. Pozitivno vpliva na proizvodnjo, distribucijo in končno porabo energije, prav tako pa koristi okolju, saj izboljša kakovost zraka in javno zdravje. Z nižjo porabo električne energije se zniža odvisnost od uvoza energije iz tretjih držav, zmanjšajo pa se emisije toplogrednih vplivov.


Slika: energetski management

Če želimo trajno zniževati stroške, mora biti energetski management sistematičen.

Samooskrba z električno energijo

Bodimo samooskrbni s pomočjo obnovljivih virov energije

Pri samooskrbi z električno energijo marsikdo pomisli na sončne elektrarne, čeprav nam lahko tudi drugi obnovljivi viri zagotovijo energetsko neodvisnost. Elektrarna za samooskrbo lahko proizvaja električno energijo tudi z izrabo vetrne, vodne ali geotermalne energije.

Sončna energija je trajni vir energije, ki ima ogromen potencial. S sončno elektrarno ga lahko izkoristimo za samooskrbo doma ali energetsko neodvisnost podjetja.

 

Kako svetujemo?

Pred samo izvedbo oziroma postavitvijo in izbiro izvajalca pa je pomembno dobro poznavanje zakonodaj ter pravilnih postopkov za pripravo in uspešno izpeljavo celotnega projekta.

V fazi priprave dokumentacije tako svetujemo na področjih:

 • Pravilne velikosti sončne elektrarne
 • Ustrezne umestitve solarnih panelov na vašo streho
 • Simulacija delovanja vaše elektrarne
 • Izris ustrezne vezalne sheme vaše elektrarne
 • Pripravi in izpolnjevanju vloge za oddajo izvedbe sončne elektrarne
 • Potrebna dokumentacija in vsi koraki izvedbe
 • Pregled trenutnega stanja porabe električne energije in morebitnih prihrankov
Sončna elektrarna postavitev
Samooskrba z električno energijo
Sončna elektrarna postavitev
Samooskrba z električno energijo
Sončna elektrarna postavitev
Samooskrba z električno energijo

Osvetljenost prostorov

Primerna osvetlitev je delo strokovnjakov

Prvotni namen razsvetljave je zagotoviti ustrezno vizualno okolje, pa naj bo to v notranjih prostorih ali na prostem.

Predvsem na delovnem mestu oziroma v delovnem okolju je pomembna optimalna uporaba vida, dobro počutje ter vzpodbudna delovna atmosfera. Primerna osvetljenost tudi zmanjša možnosti napak delavcev, še posebej v industriji, kjer je uporaba vida bistvenega pomena.

Razsvetljava mora ustrezati svetlobno tehničnim zahtevam, pri projektiranju pa upoštevamo:

 • oblikovanje in arhitekturo prostora,
 • gradbeno konstrukcijo,
 • električne inštalacije,
 • ter ostale dejavnosti.

Prav tako:

 • določimo potrebno osvetljenost na posameznih delovnih mestih oziroma v prostorih,
 • izberemo ustrezna svetila in svetlobne vire
 • izračunamo potrebno število svetil in električno moč, pri čemer upoštevamo energetsko učinkovitost razsvetljave,
 • s pravilno razporeditvijo svetil zagotovimo enakomerno osvetljenost
 • umestimo svetila v tloris prostora.

Pred prenovo osvetljenosti oziroma pri načrtovanju se po potrebi posvetujemo z arhitektom. Pred načrtovanjem nove osvetlitve se izmeri obstoječe stanje osvetljenosti nato pa izdelamo predlog osvetljenosti prostora, ki ga pred potrditvijo del uskladimo z naročnikom. Za izračun primerne osvetljenosti uporabljamo program Relux in Dialux.

Strokovni nadzor nad izvajanjem

S kvalitetnim in pravočasnim nadzorom se izognemo morebitnim nevšečnostim

Za področje električnih inštalacij in opreme izvajamo strokovni nadzor, ki je skladen za Gradbenim zakonom.

Poklicne naloge pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike se nanašajo na strokovno področje elektrotehniške stroke, zlasti na sisteme, opremo, naprave in inštalacije. Nanašajo se na proizvodnjo, prenos, distribucijo, transformacijo in akumuliranje električne energije.

V skladu s smernicami in predpisi urejamo:

 • Kontrola vnosa sprememb in dopolnitev, ki nastanejo med gradnjo
 • Preverjanje ali se projektant in investitor strinjata s spremembami
 • Ugotavljanje neskladij z veljavnimi predpisi in izdelano projektno dokumentacijo
 • Preverjanje kakovosti vgrajenih materialov
 • Preverjanje kakovosti izdelane inštalacije
 • Podajanje konstruktivnih predlogov v primeru manjših nepravilnosti v PZI načrtu
 • Vpis ugotovitev in konstruktivnih predlogov v gradbeni dnevnik

Pooblaščeni inženirji se morajo na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju, ki ga izda zbornica, ki prav tako izvaja nadzor nad njimi.

Na vrh