Meritve električnih inštalacij

Meritve nizkonapetostnih inštalacij

Meritve izolacije izvajamo na električnih inštalacijah za izmenično in enosmerno napetost

Nizkonapetostne električne inštalacije so inštalacije in naprave, napajane z nazivno izmenično napetostjo do vključno 1000 v oziroma z nazivno enosmerno napetostjo do vključno 1500 V.

Merimo:

Izolacijsko upornost

Osnovni zaščitni ukrep pred udarom električnega toka je izolacija. Električni tokokrog ne sme predstavljati nevarnosti za okolje. Z dobro izolacijo na električni napeljavi zaščitimo premoženje in življenja.

Okvaro na izolaciji povzročajo onesnaževanje, vlaga, poškodbe, staranje izolacijskih materialov ter drugi dejavniki.

Meritve izolacije izvajamo na električnih inštalacijah za izmenično in enosmerno napetost in sicer do nazivne vrednosti 5kV. Izvajamo jih na električni opremi, napravah in strojih.

Visoki rezultati meritev izolacije ali izolacijske upornosti kažejo na dobro izolacijo izmerjene lokacije ali opreme.

Nazivna napetost tokokroga (V) Testirana napetost (V) Upornost izolacije (mΩ)
SELV in Pelv 250 ≥ 0,5
Do vključno z 500 V, z FELV 500 ≥ 1,0
Nad 500 V 1000 ≥ 1,0

Tabela: izolacijska upornost meje

Galvanske povezave ali izenačevanje potencialov

Osnovni namen galvanskih povezav je fizično povezovanje točk z različnim potencialom v skupno točko z enakim potencialom. Tako odpravimo potencialne razlike, ki bi lahko nastale na nepovezanih mestih. Koncept povezovanja ščiti pred prenapetostmi, ki so nevarne za življenje ljudi in živali ter opremo.

Meritve galvanskih povezav se izvedejo med glavno PE zbiralko in dostopnimi kovinskimi deli. Merjena upornost mora biti čim nižja in naj bi praviloma znašala < 2 Ω.

Okvaro na izolaciji povzročajo onesnaževanje, vlaga, staranje izolacijskih materialov, poškodbe ter drugi dejavniki.

Ozemljilna in ozemljitvena upornost

V osnovi ločimo

  • ozemljilno upornost zemlje
    • Ozemljilno upornost merimo med ozemljilom in referenčno zemljo.
  • ozemljitveno upornost
    • Ozemljitvena upornost se meri na določenih delih strelovodnega oziroma ozemljitvenega sistema.
  • Impedanca okvarne zanke
    • V primeru, ko imamo tokokroge ščitene z nadtokovnimi elementi kot so taljive varovalke, inštalacijski odklopniki ipd., moramo meriti impedanco okvarne zanke.

Izmerjena vrednost mora biti dovolj nizka, da lahko v primeru okvare na porabniku steče v zanki dovolj velik okvarni tok, da varovalni element v predpisanem času prekine tokokrog.


Slika: Meritve okvarne zanke

Impedanca kratkostične zanke

Impedanco kratkostične zanke merimo, če želimo ugotoviti primernost inštalacije za napajanje določenih večjih bremen in padca napetosti.

Merimo tudi takrat, ko ugotavljamo primernost vgrajenih nadtokovnih zaščitnih elementov.

Preizkus in meritve naprave za preostali tok

Zaščitna naprava za preostali tok (RCD, FIT) je varnostni element, ki je namenjen zaščiti človeka in živali pred električnim udarom. Deluje na principu razlike med vsoto faznih tokov, kateri tečejo v razna bremena in tokom, ki se vrača po nevtralnem vodniku. V kolikor je ta razlika višja kot je deklarirana vrednost ΔI stikalo odklopi vir omrežne napetosti.

Naprava za preostali tok bo delovala le v primeru pravilne vgradnje stikala in ustrezne ozemljilne upornosti.

Potrebujete meritve nizkonapetostnih inštalacij?
Na vrh