Meritve električnih inštalacij

Certifikati

Kljub obveznemu usposabljanju, ki je zaveden v Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev, se izobražujemo tudi na drugih elektrotehniških področjih.

To nam na primer narekuje tudi Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav.

Certifikati o ustreznosti merilnih inštrumentov

Metrel:

 • Certifikati o kalibraciji MI 3155, MI 3144, A 1532XA, MI 3360, MI2892, MI2068


Slika: Metrel_inštrument_ MI 3155 EurotestXD

Flir:

 • Certifikat C5

Certifikat o pridobljeni izobrazbi in strokovnosti

 • GZS: Certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK): Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
 • Inženirska zbornica Slovenije: Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnične stroke
  • kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne , manj zahtevne in enostavne objekte in
  • Odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
 • Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije: Stikalničar v industriji

Udeležba na izobraževanjih in seminarjih

 • Elektrotehniška zveza Slovenije: Potrdilo o varno izvajanje preverjanja nizkonapetostnih elektroinštalacij v eksplozijsko ogroženih prostorih.
 • CPU (GZS): EDISON-merjenje, izvajanje, vzdrževanje in servisiranje električnih in drugih inštalacij strelovodov, strojev, opreme postrojev in naprav.
 • Elektrotehniška zveza Slovenije in AMZS: Strokovno srečanje eTest sheme pri strokovnem odboru NNELI: Električna vozila in polnilne postaje.
 • Elektrotehniška zveza Slovenije: Novosti pri preverjanju zaščite pred strelo,
 • Agencija Poti: Polnilne postaje z električna vozila – vse od postavitve do preizkušanje varnosti delovanja v 10-ih korakih
 • Agencija Poti: OBVEZNO zagotavljanje in preverjanje varnosti delovanja SONČNIH ELEKTRARN
 • Elektrotehniška zveza Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija: Strokovni seminar: Predstavitev novih pravilnikov in pripadajočih tehničnih smernic NNELI
 • Elektrotehniška zveza Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija: Strokovni seminar: Električna varnost in delo na terenu
 • Elektrotehniška zveza Slovenije: Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov:
  • do pridobitve gradbenega dovoljenja
  • od gradbenega do uporabnega dovoljenja
Na vrh