Meritve električnih inštalacij

Meritve električne polnilnice

Naj bo polnjenje vašega avtomobila varno

Uporaba hibridnih predvsem pa električnih avtomobilov strmo raste in kmalu bomo prišli do točke, ko bodo le-ti prevladovali na cestah.

Vendar brez polnilnih postaj pri uporabi električnih vozil ne gre. Te so dandanes prilagojene množični in vsakodnevni uporabi, najdemo jih pravzaprav povsod. Še posebej pomembna pa je njihova uporaba v gospodinjstvih, saj število električnih avtomobilov še vedno presega število javnih polnilnih postaj.


Slika: Število električnih osebnih avtomobilov in ocena rasti do leta 2030
Vir: https://www.sodo.si/objave/vlada-sprejela-dolgorocni-strateski-nacrt-poslovanja-sodo, in https://sodo.si/storage/app/media/SODO_Dolgorocni%20strateski%20nacrt%20poslovanja_2022-2026-sprejet_02122021.pdf
Vir podatkov: Ministrstvo za infrastrukturo

Električna polnilnica

Polnilno mesto je vmesnik, preko katerega je mogoče polniti eno električno vozilo ali zamenjati baterijo enega električnega vozila. Električne polnilnice se razlikujejo po moči in hitrosti polnjenja, po sami velikosti in obliki priključka.

Glede na moč ločimo:

 • Običajno polnilno mesto, ki omogoča prenos električne energije na električno vozilo z močjo, ki je manjša ali enaka 22 kW.
 • Polnilno mesto visokih moči, ki omogoča prenos električne energije na električno vozilo z močjo, večjo od 22kW.
Kdaj pregledujemo električne polnilnice?

Vizualni pregled izvaja lastnik in o tem vodi dnevnik.

Prav tako mora biti električna polnilnica pregledana v skladu s predpisi in sicer:

 • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preizkuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.
 • Redni pregled električnih inštalacij v javnih stavbah, ki obsega pregled, preizkuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 3 let.

Vizualni pregled polnilne postaje najmanj enkrat na teden, da se preveri:

 • opremo, da nima vidnih poškodb, ki bi lahko ogrozile njeno varnost,
 • pravilno delovanje polnilne postaje, da ni indikacij delovnih okvar ali motenj
Kako izvajamo meritve?

Pri postavitvi, priključitvi in vzdrževanju električnih polnilih postaj moramo zagotoviti zahtevam Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in upoštevati Tehnično smernico TSG-N-002: 2021.

Pri vizualnem pregledu je potrebno:

 • Preveri se stanje same polnilne postaje,
 • Prepoznavanje nevtralnega in zaščitnega vodnika,
 • Preveriti ukrepe pred širjenjem ognja in zaščito pred termičnimi vplivi,
 • Preveri se inštalacija, na katero je priklopljena polnilna postaja ter vtičnice oziroma priključni kabel.

Preizkusi se opravijo šele po vizualnem pregledu in sicer:

 • Preizkusi se funkcionalno delovanje polnilnice in napetost po fazah,
 • Preverjanje RCD stikala, izolacije in vsa CP stanja
 • Pravilnost izvedbe zaščite pred električnim udarom,
 • Ostale zahtevane preizkuse.

Po preizkusih izvedemo meritve v skladi s standardom SIST HD 60364-6:

 • Izmerimo izolacijsko upornost vodnikov pod napetostjo (tudi N vodnikom), kjer je to mogoče,
 • Pravilnost delovanja zaščitnih naprav na preostali tok
 • Ustreznost zaščitnih ali obratovalnih ozemljitev
 • Zaščite pred električnim udarom v vseh priključnih točkah električne inštalacije

Pri izvedbi sta prav tako pomembna standarda in sicer SIST HD 60364 (deli 1 do 6) ter SIST HD 60364-7-722 in dodatne zahteve.

Poleg meritve elektro polnilne postaje se mora hkrati zagotoviti tudi meritev električne inštalacije na katero je priklopljena elektro polnilna postaja.

Poleg meritve elektro polnilne postaje se mora hkrati zagotoviti tudi meritev električne inštalacije na katero je priklopljena elektro polnilna postaja.

Kdo pregleda polnilno postajo?

Preglednik mora za pregled električnih polnilnic imeti NPK za zahtevne električne inštalacije.
Merilni inštrument, s katerimi se izvajajo meritve električnih inštalacij, mora ustrezati standardom serije SIST EN 61557. Vse standarde, ki jih zagotavljamo najdete na podstrani certifikati.


Slika: Meritve električnih polnilnic

Tako se zagotovi strokovna ustreznost in skladnost z veljavnimi predpisi ter se poda pozitivno mnenje za varno delovanje električne polnilnice in pregledane inštalacije.

Če je merilno poročilo negativno se polnilna postaja za električna vozila ne sme uporabljati. Po opravljenih pomanjkljivostih se ponovno izvedejo preizkusi in meritve na električni polnilnici.

Je vaša električna polnilnica pravilno in varno pregledana?

Pišite nam

Na vrh