Vzdrževanje transformatorske postaje

Vzdrževanje transformatorskih postaj

Zaradi transformatorjev lahko pretakamo električno energijo na dolge razdalje

Transformator je statična električna naprava, ki preoblikuje (pretvarja) električno energijo ene izmenične napetosti in enega izmeničnega toka v električno energijo druge izmenične napetosti in drugega izmeničnega toka iste frekvence.

Z vzdrževanjem transformatorskih postaj ali postrojev želimo ohraniti brezhibno stanje naprave, ki bo omogočalo nemoteno delovanje in obratovanje v celotni življenjski dobi naprave.

Glede na način gradnje oziroma zasnove delimo transformatorske postaje na:

 • Postavljene na prostem oziroma prostozračne, in so sestavljena iz energetskih transformatorjev, tokovnih in napetostnih merilnih transformatorjev, ločilnikov in odklopnikov. Preko njih se prenaša električna energija visoke in najvišje napetosti.
 • Postavljene v zaprtih prostorih in ki so del srednjenapetostnih omrežij. Te so lahko v več oblikah:
  • transformatorske postaje na stebrih
  • betonske transformatorske postaje

Obstajajo tudi razdelilne transformatorske postaje (RTP), ki so del razdelilnega omrežja in skrbijo za oskrbovanje končnih prejemnikov.

Transformatorji so pomembni pri prenašanju električne energije po daljnovodih. Izgube zaradi upornosti žic v daljnovodih so manjše, če teče po daljnovodu manjši električni tok in višja napetost.

Kako izvajamo vzdrževanja?

Izvajamo vzdrževanja na elektro energetskih napravah srednje in nizke napetosti:

 • Preglede in meritve na elektro energetskih napravah (EEN)
 • Termovizija pritrdilnih in spojnih mest/kontaktov
 • Pritrdilnih in spojnih mest/kontaktov z meritvijo upornosti,
 • Meritve izolacijske upornosti navitja transformatorja

 

 • Kontrolo količine olja v transformatorjih
 • Preizkus olja v transformatorju na prebojno trdnost (merjenje dielektrične trdnosti olja),
 • Preizkus delovanja zaščit
 • Pregled strelovoda

 

 • Pregled in meritve galvanskih povezav
 • Meritve obratovalne in zaščitne ozemljitve v TP,
 • izvajanje stikalnih manipulacij na SN, NN napravah za potrebe revizij, vzdrževanj in intervencij,
 • izdelavo strokovnih poročil o opravljenih delih in meritvah.

Vzdrževanje se v osnovi deli na preventivno (načrtovano) in kurativno (nenačrtovano). Preventivno je vzdrževanje zajema:

 • sistematično pregledovanje in ocenjevanje stanja,
 • ohranjevanje potrebnega stanja, ki ga opravljamo s servisiranjem in vzdrževanjem,
 • vzpostavitev potrebnega stanja s popravilom;

Navodila za vzdrževanje distribucijskega elektroenergetskega omrežja najdete na povezavi.

Kdo izvaja meritve transformatorskih postaj?

Meritve izvaja visoko usposobljen kader, ki uporablja najnovejšo tehnološko opremo in merilne inštrumente. Merilci oziroma pregledniki imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in potrdilo za stikalničarja v industriji.

Po celostnem pregledu električnih inštalacij izdelamo zapisnik, v katerem je opisano stanje in opozorila na neskladja oziroma nepravilnosti. Zavedamo tudi predloge potrebnih ukrepov za sanacijo stanja.

Zapisnik je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je ta določen v predpisih, ki urejajo graditev objektov.

Vzdrževanje izvajamo kvalitetno, zanesljivo in skladno z zakonodajo.

Pišite nam

Na vrh