Vzdrževanje transformatorske postaje

Preverjanje električnih inštalacij

Redna in izredna preverjanja električnih inštalacij spadajo med vzdrževanje objekta

Prvo preverjanje

Preverjanje električnih inštalacij se v fazi gradnje ali celotne rekonstrukcije objekta izvaja v vseh fazah od temelja naprej kot prvo preverjanje električnih inštalacij.

Novi objekti oziroma novo izvedene električne inštalacije morajo biti pregledane po končanih delih oziroma pred uporabo.

 

Investitor mora pred pričetkom izgradnje objekta zagotoviti imenovanje izvajalca preverjanja kot je to določeno v »Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah«. Pri prvem preverjanju preglednik električnih inštalacij v vseh fazah gradnje preveri:

  • če so nameščene električne inštalacije ustrezno izvedene
  • ali so varne glede na zahteve omenjenega pravilnika.

Elektro preglednik po končani vgradnji električne inštalacije v objekt sestavi zapisnik, v katerem so zavedeni vsi pregledi in meritve v vseh fazah gradnje. Zapisnik o preizkusu in meritvah električne inštalacije je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta.

Po enakem postopku se izvede prvo preverjanje zaščite pred strelo, ki je zavedena v »Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele«

Periodično preverjanje

Kot že samo ime pove se periodično ali redno preverjanje izvaja na določeno časovno periodo, ki je določena v »Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah«.

  • Redna preverjanja manj zahtevnih inštalacij je treba izvajati v roku, ki ni daljši od 16 let.
  • Električne inštalacije, ki so izvedene v dvožilni izvedbi (ničenje) se redna preverjana izvajajo v rokih, ki niso daljši od 8 let.
  • Redni pregled električnih inštalacij v stavbah, ki obsega pregled, preizkuse in meritve električnih inštalacij, je treba izvesti v roku, ki ni daljši od 8 let.
  • Redno preverjanje električnih inštalacij v stavbah z eksplozijsko ogroženimi prostori je treba izvajati v rokih, ki niso daljši od 3 let. Za določitev ustrezne periodike je potrebno vedno upoštevati zahtevnost inštalacije, ki je opisana v elaboratu eksplozijske ogroženosti.
  • Redna preverjanja električnih inštalacij v prostorih s korozivno agresivno in potencialno eksplozivno atmosfero je treba izvajati v rokih, ki niso daljši od 2 let.
  • Redna preverjanja električnih inštalacij v stavbah za proizvodnjo in hranjenje eksploziva je treba izvajati v roku, ki ni daljši od 1 leta

Redna preverjanja se na zaščitnih nivojih pred strelo I in II izvajajo na vsaki dve leti. Redni vizualni pregledi pa najmanj na vsako leto.

  • Na stavbah z zaščitnim nivojem III ali IV je treba redna preverjanja izvajati najmanj vsake štiri leta.
  • V stavbah, ki imajo zaščitni nivo I ali II in so izpostavljeni ekstremnim vplivom okolja, kot so korozija zaradi kislega okolja, velike mehanske obremenitve in podobno ter stavbe, ki imajo skladiščenje in proizvodnjo eksploziva se redna preverjanja izvajati najmanj enkrat letno vizualni pregled pa najmanj vsakih šest mesecev.

Preglednik lahko glede na naravo in okoliščine vgrajene električne inštalacije predlaga krajše roke preverjanja, če predvideva, da bi to lahko vplivalo na varnost objekta in uporabnikov.

Investitor mora pred pričetkom izgradnje objekta zagotoviti imenovanje izvajalca preverjanja kot je to določeno v »Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah«.

Izredno preverjanje

Izredni pregled se opravi po poškodbah, popravilih oziroma posegih, vključno z obnovitvijo električnih inštalacij, ki lahko vplivajo na njihovo varnost. Ta pregled mora biti izveden pred uporabo.

 

V primeru obnove električne inštalacije, popravilu, poškodbah ali drugih posegih kot so priključitev sončne elektrarne ali baterijskega sistema se izvede izredno preverjanje inštalacije. Opravi se na električno zaključenih celotah električnih inštalacij na katerih je bil izveden poseg.

V primeru udara strele v objekt ali po vsaki poškodbi stavbe zaradi udara strele ter posegih na sistemu zaščite pred strelo, ki lahko vpliva na varnost stavbe in uporabnikov se izvede izredno preverjanje.

Z določenimi zgornjimi mejami rokov za opravljanje rednega preverjanja se zagotovi ugotavljanje stanja na električni inštalaciji.

Že imate zanesljivega izvajalca preverjanja?

Pišite nam

Na vrh