Revizija transformatorske postaje 400 kVA

Z vzdrževanjem transformatorskih postaj ali postrojev želimo ohraniti brezhibno stanje naprave, ki bo omogočalo nemoteno delovanje in obratovanje v celotni življenjski dobi naprave.

Vzdrževanje transformatiskih postaj se v osnovi deli na preventivno (načrtovano) in kurativno (nenačrtovano). Preventivno je vzdrževanje zajema:

 • sistematično pregledovanje in ocenjevanje stanja,
 • ohranjevanje potrebnega stanja, ki ga opravljamo s servisiranjem in vzdrževanjem,
 • vzpostavitev potrebnega stanja s popravilom;

Izvajamo vzdrževanja na elektro energetskih napravah srednje in nizke napetosti:

 • Preglede in meritve na elektro energetskih napravah (EEN)
 • Termovizija pritrdilnih in spojnih mest/kontaktov
 • pritrdilnih in spojnih mest/kontaktov z meritvijo upornosti,
 • meritve izolacijske upornosti navitja transformatorja
 • kontrolo količine olja v transformatorjih,
 • preizkus olja v transformatorju na prebojno trdnost (merjenje dielektrične trdnosti olja),
 • preizkus delovanja zaščit,
 • Pregled strelovoda
 • Pregled in meritve galvanskih povezav
 • meritve obratovalne in zaščitne ozemljitve v TP,
 • izvajanje stikalnih manipulacij na SN, NN napravah za potrebe revizij, vzdrževanj in intervencij,
 • izdelavo strokovnih poročil o opravljenih delih in meritvah.

Meritve izvaja visoko usposobljen kader, ki uporablja najnovejšo tehnološko opremo in merilne inštrumente.

Merilci oziroma pregledniki imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in potrdilo za stikalničarja v industriji.