Naj bo vzdrževanje sončnih elektrarn na prvem mestu-zaradi varnosti in optimalnega izkoristka pri pridobivanju energije obnovljivih virov.

V zadnjih letih smo priča naraščajočemu zanimanju za obnovljive vire energije, ki igrajo ključno vlogo pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in ohranjanju okolja. Med njimi prevladujejo male elektrarne, predvsem sončne elektrarne, ki imajo svoje specifične izzive in zahtevajo strokovno upravljanje.

Ne samo ustrezna postavitev elektrarne, pomembno je ustrezno vzdrževanje oziroma upravljanje. V letu 2022 je bilo postavljenih kar 12.231 novih sončnih elektrarn in vsaka od teh zahteva ustrezno upravljanje. Zaradi varnosti pri upravljanju, je po zakonu za lastnike potrebno obvezno usposabljanje.