Vrste baterije za shranjevanje energije

Prvi električni sistem je razvil Nikola Tesla v poznih 19. stoletjih in je vodil do razvoja sistemov za shranjevanje baterij, ki jih poznamo danes. Zdaj se litij-ionske baterije uporabljajo za napajanje električnih vozil in celo celih hiš.

Litij-ionske baterije so zaradi visoke gostote uporabne za vsakodnevne naprave, vendar jih je mogoče shranjevati le za kratek čas in jih je treba pogosto polniti.

Vanadijeve pretčne baterije, ki shranjujejo elektriko v rezervoarjih s tekočim elektrolitom, so morda bolj primerne za obsežne projekte shranjevanja energije. Druge tehnologije baterij vključujejo svinčeno-kislinske, natrijeve žveplove in kovinske zračne baterije, ki bi lahko vse igrale vlogo pri prehodu na zeleno energijo.

Shranjevanje kinetične energije

Vse rešitve za shranjevanje energije pa ne potrebujejo baterij. Objekt proizvajlaca Beacon Power v New Yorku uporablja približno 200 vztrajnikov za uravnavanje frekvence regionalnega električnega omrežja. Z uporabo električne energije za neverjetno hitro vrtenje vztrajnikov lahko vztrajniki shranjujejo energijo in jo vračajo nazaj.

 

Koliko shranjene energije potrebujemo?

Količina energije, ki jo potrebujemo, je odvisna od tega, kje živimo in kakšni so naši cilji. Ker ima vsako električno omrežje drugačno mešanico virov energije, bodo nekatere regije sveta morda potrebovale večjo zmogljivost shranjevanja kot druge.

V svetovnem merilu Mednarodno združenje za energijo (IEA) izračunava, da bomo pred letom 2030 potrebovali 266 gigavatov skladišč.” Pa je to dosegljivo?

Poleg shranjevanja vetrne in sončne energije in njenega prenosa v omrežje, ko je to potrebno, bi lahko sisteme za shranjevanje energije uporabili za obratovanje elektrarn na zemeljski plin med izpadi elektrike ali kot rezervni vir energije v lokalnih skupnostih.

Kateri je najboljši sistem za shranjevanje energije?

Vsaka energetska tehnologija ima svoje prednosti in slabosti. Litij-ionske baterije lahko zapakirajo veliko energije v majhno prostornino, vendar niso sposobne hraniti energije za daljše časovno obdobje in potrebujejo velike količine litija in kobalta.

Črpalna hidroelektrarna  in skladiščenje energije na stisnjenem zraku lahko shranita velike količine energije z malo kemikalijami ali emisijami, vendar zahtevata velike objekte in imata lahko nepredvidene vplive na ekosistem.

 

Namesto da bi se zanašali na en sam sistem za shranjevanje električne energije za podporo celotnega električnega omrežja, nekatere skupnosti gradijo mikroomrežja ali samozadostna omrežja, ki lahko začnejo delovati med izpadi elektrike ali obdobji velikega povpraševanja.

Za učinkovit prehod na čisto energijo bo potrebna kombinacija energetskih sistemov, ki so prilagojeni okolju, električnemu omrežju in energetskim potrebam vsake regije.