Nov pravilnik za balkonske sončne elektrarne

V enaindvajsetem stoletju je uporaba obnovljivih virov energije nekaj povsem običajnega. Še posebej pridobivanje električne energije s pomočjo sonca.

Kljub neomejenemu viru sončne energije, pa nimajo vsi možnosti postavitve sončne elektrarne na strehah hiš oziroma objektov. K sreči obstajajo tudi balkonske sončne elektrarne, ki so v pred kratkim dobile nov pravilnik.

Sprejet je bil nov Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki dopušča tudi oddajo viškov v omrežje. Pravilnik govori o vtični proizvodni napravi za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki je priključena na notranjo električno inštalacijo gospodinjskega odjemalca in obratuje paralelno z distribucijskim omrežjem električne energije. Poleg samooskrbe, se viške pri proizvodnji elektrike v omrežje odda brezplačno.

Vtična proizvodna naprava se lahko priključi samo na notranjo inštalacijo gospodinjskega odjemalca in mora izpolnjevati zahteve v skladu s Pravilnikom o omogočanju dostopnosti električne opreme.

Kakšna naj bo balkonska sončna elektrarna?

Vtična proizvodna naprava lahko v distribucijsko omrežje električne energije v kateremkoli trenutku oddaja delovno moč, ki je enaka ali manjša od 600 W.

14 dni pred priključitvijo pa moramo o tem obvestiti distribucijskega operaterja.

V obvestilu navedemo:

  • datum predvidene priključitve vtične proizvodne naprave;
  • številko merilnega mesta;
  • »ES – izjavo o skladnosti« ali drug dokument proizvajalca, v katerem so podatki o vtični proizvodni napravi ali njenih komponentah, in navedeni standardi za napravo;
  • kopijo navodila za montažo in priključitev, iz katerega je razvidno, da je vtična proizvodna naprava v skladu s standardoma SIST EN 62109-1 in SIST EN 62109-2 in ne zahteva vgradnjo RCD tipa B. Če je treba v skladu z navodili namestiti oznake oziroma opozorila, mora biti podano katere in kje.

 

Kaj je pomembno pri namestitve mini sončne elektrarne?

Solarne celice lahko na balkon namestite sami, vendar svetujemo, da za to poiščete strokovnjaka. Ko panele pritrdite na ograjo ali fasado, jih morate za delovanje le še priključiti v najbližjo vtičnico. To omogoča sistem plug&play, kar olajša in poenostavi priključitev na omrežje.

Da bo izkoristek balkonske sončne elektrarne optimalen je dobro, da je balkon oziroma mesto namestitve panelov obrnjeno proti jugu.

Preverite, da je balkonska ograja dovolj močna da prenese težo solarnih panelov, saj so nekateri težki tudi okoli 10 kilogramov.

Poleg panelov je pomembne tudi mikro razsmernik, ki pretvarja enosmerno napetost v izmenično.