Električni avtomobili so v razcvetu posledično pa tudi električne polnilnice. Po navadi so postavljene zunaj na prostem, torej na parkiriščih, počivališčih, ob hišah, blokih, trgovskih centrih in ostalih stavbah. Kaj pa garažne hiše in zaprti prostori? Tudi tam jih potrebujemo, zato je varna uporaba še kako pomembna. Električna polnilnica je konec koncev električna inštalacija oziroma napeljava in ob morebitni nesreči ali vžigu je polnilnica v garaži oziroma v zaprtem prostoru težje dostopna za gašenje in povzroči lahko bistveno več škode.

Z elektro meritvami električne polnilnice smo se srečali pri naročniku, ki je imel polnilo postajo nameščeno v garaži večstanovanjskega bloka.

Najprej smo zagotovili meritev električne inštalacije na katero je priklopljena elektro polnilna postaja. Nato smo elektro meritve nadaljevali v skladu s standardi ter tehničnimi smernicami in sicer smo:

Meritve električne polnilnice v garaži

Meritve električne polnilnice v garaži

 

Izvedli vizualni pregled pri katerem se:

  • Preveri se stanje same polnilne postaje,
  • Prepoznavanje nevtralnega in zaščitnega vodnika,
  • Preveriti ukrepe pred širjenjem ognja in zaščito pred termičnimi vplivi,

Preizkuse smo opravili šele po vizualnem pregledu in sicer:

  • Preizkusi se funkcionalno delovanje polnilnice in napetost po fazah,
  • Pravilnost izvedbe zaščite pred električnim udarom,
  • Ostale zahtevane preizkuse.

Na koncu smo izvedli še meritve, tako da smo:

  • Izmerili izolacijsko upornost vodnikov pod napetostjo (tudi N vodnikom), kjer je to mogoče,
  • Izmerili ustreznost zaščitnih ali obratovalnih ozemljitev.
  • Merili zaščite pred električnim udarom v vseh priključnih točkah električne inštalacije,

 

Naročnika smo dodatno seznanili, da je polnilnico potrebno nenehno spremljati ter jo na zahteve tehnične smernice vsaj enkrat tedensko vizualno pregledati in o tem voditi dnevnik.

S strokovnimi in zanesljivo izvedenimi meritvami smo zagotovili ustreznost in skladnost z veljavnimi predpisi, predvsem pa je bila zagotovljena varnost uporabe električne polnilnice.

Da bo tudi vaša polnilnica pregledana strokovno in da bo varna za uporabo, nas kontaktirajte.