Zagotiviti si moramo varno delovanje sončne elektrarne

Meritve sončne elektrarne mora opraviti preglednik, ki ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za zahtevne električne inštalacije ter sistema zaščite pred strelo. Zaradi specifike meritev morajo merilni inštrumenti ustrezati standardom IEC 61557 in IEC 61010. Zaradi dela na višini pa morajo imeti merilci za preglede sončnih elektrarn certifikat o delu na višini, kar prav tako zagotavljamo.

Delovanje oziroma meritve sončnih elektrarne je potrebno preveriti po končani izvedbi ter namestitvi električne opreme kot tudi po spremembah, popravilih in obnovah. Za njeno optimalno delovanje je pomembno, da redno pregledujemo in merimo delovanje.

Lastniki sončnih elektrarn se morajo zavedati, da so fotovoltaične elektrarne elektroenergetski objekti, za katere so obvezni zakonski periodični pregledi.