Preden začnemo izvajati dela na elektroenergetskih napravah v breznapetostnem stanju, moramo zavarovati delovišče upoštevaje 5 varstvenih pravil. V praksi jim rečemo “5 zlatih pravil”, ki jih izvedemo točno po naslednjem vrstnem redu: